RSS
A A A
SmodBIP

Organizacja szkoły

Organy Szkoły:

  1. Dyrektor Szkoły,
  2. Rada Pedagogiczna,
  3. Rada Szkoły,
  4. Rada Rodziców,
  5. Samorząd Uczniowski.

Organizację Zespołu Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych nr 2 określają statuty:

  • Statut Szkoły Podstawowej nr 16
  • Statut Gimnazjum nr 10

Organ prowadzący: Miasto Nowy Sącz

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:   Kuratorium Oświaty w KrakowieOpublikował: Sławomir Oleksy
Publikacja dnia: 01.10.2013
Podpisał: Sławomir Oleksy
Dokument z dnia: 06.03.2011
Dokument oglądany razy: 3 617